VOORWOORD

Hetgeen in dit document beschreven is niet

voor een specifieke 3dsmax versie. Alle termen

uit 3dsmax, of andere Engelse 3D gerelateerde

termen zijn aangegeven in een afwijkende kleur. In

uitleggen. Het is eigenlijk veel informatie wat je snel

weer kan vergeten, in de praktijk wordt het allemaal

pas echt duidelijk, maar het is zeker aan te raden dit

even door te lezen!

3DSMAX

De eerste keer dat ik 3dsmax opstartte, heb ik het

na het plaatsen van een aantal objecten direct weer

afgesloten. De vele opties en knopjes schrikken

erg af. Houd in het achterhoofd dat je veel van

deze opties niet zult gaan gebruiken, of pas na een

aantal jaar. Het leuke van 3dsmax is dat het veel

overeenkomsten kent met natuurkundige wetten.

Het maken van materialen, het instellen van

belichting, en het instellen van camera’s kent heel

veel overeenkomsten met de ‘echte’ wereld.

WAARVOOR 3DSMAX?

3dsmax is een allround 3d softwarepakket, je kan

er een 3d object mee modelleren, animeren, en

visualiseren.

Waar Autocad veel waarde hecht aan precisie en

absolutie van maten, doet 3dsmax dit een stuk

minder. Stel dat je een stoel wilt modellen, en je wilt

dat alle maten millimeterprecies kloppen met de

stoel in realiteit. Dan ben je beter af met een pakket

als Autocad.

Dit wil niet zeggen dat je een object als een

stoel niet in 3dsmax moet gaan modellen. Het

programma is prima geschikt hiervoor, het model

zal alleen niet geschikt zijn voor daadwerkelijke

productie van de stoel, maar prima geschikt

voor het renderen van een prachtige foto-echte

afbeelding.

Met dit in het achterhoofd, denk je bij 3dsmax

altijd vanuit het eindproduct. Als je eindproduct

een afbeelding is van de bovenkant van een glazen

colaflesje, kan het goed zijn dat je in feiten alleen

de bovenkant van het glazen colaflesje modelleert.

een grote plastic colafles wilt zien staan, dan zal

deze grote plastic colafles minder gedetailleerd

uitgewerkt hoeven zijn dan het colaflesje in de

voorgrond. Denk bijvoorbeeld aan de ribbeltjes in

de dop van de fles. De grote plastic fles bevindt zich

in de afbeelding dusdanig ver, dat dit detail toch

niet zichtbaar zal zijn in de uiteindelijke afbeelding,

deze ribbeltjes hoeven dan dus ook niet in de dop te

zitten. Het is dus zeer belangrijk dat je weet wat het

eindproduct is voordat je aan een project in 3dsmax

begint.

dit document ga ik de basisprincipes van 3dsmax

Stel dat je ver in de achtergrond van de afbeelding

DE BASISPRINCIPES

Afbeelding 1.0: Een polygon is opgebouwd uit

vertices, edges en triangles.

DE BASISPRINCIPES VAN EEN 3D SOFTWAREPAKKET

De meeste grafische 3D applicaties hebben een

interface met 4 ‘Viewports’ (vensters), die elk

vanuit een verschillende hoek het 3D object laten

zien waar je aan werkt. In 3dsmax zijn dit normaal

gesproken top, front, left en perspective.

Het is belangrijk dat wanneer je met een 3D

software pakket werkt, je de basis termen kent.

Deze termen zal ik vaak gebruiken en kom je ook

tegen op het Internet en in boeken met betrekking

tot 3D.

Om te beginnen eerst even een stukje over

Polygons’, ‘Vertices’, ‘Edges’ en ‘Triangles’. Probeer

het onderstaande goed door te lezen, het helpt

je enorm te begrijpen hoe een 3D model op een

computer doorgaans is opgebouwd.

Hiernaast (Afbeelding 1.0) zie je een (erg simpel)

3D object, een vierkante plaat. Dit object heeft

4 hoeken, deze hoeken worden aangeven met

vertices. Één zo’n blauw puntje is wat we noemen

een vertex (het enkelvoud van vertices). De met

groene lijnen aangeduide driehoek is een triangle.

Het gehele grijze vierkante vlak is een polygon.

Deze polygon bestaat op zijn beurt weer uit twee

triangles. Een polygon bestaat altijd uit 1 of meer

triangles, maar een polygon kan net zo goed uit 1

triangle bestaan. Het is maar net hoe jij je triangles

in je model opdeelt in polygons. De rode lijn is een

edge. Dit is de lijn tussen 2 vertices, de groene lijnen

zijn dus ook edges.

In 3dsmax word ook vaak een ‘Face‘ genoemd,

hiermee bedoelen ze meestal gewoon een polygon.

Een polygon heeft maar één zijde, dit is de face van

de polygon. De achterzijde van de polygon wordt

ook wel de ‘Backface‘ genoemd, hier kijk je in

principe doorheen.

Afbeelding 2.0: Een vierkante box.

We gaan nu kijken naar een complexer 3D object

zoals een vierkante doos (Afbeelding 2.0). Ook deze

doos is opgebouwd uit polygons, vertices, edges

en triangles. Elk 3D object bestaat uit deze vier

elementen. Je zou kunnen stellen dat de polygon er

niet bij hoort, omdat deze altijd uit triangles bestaat.

En dus niet elementair is. Toch werk je meer met

polygons dan triangles. Omdat we in dit geval 3

polygons hebben, heb ik de ‘verborgen edges

lichter gemaakt. Deze hidden edges zal je in 3dsmax

niet zien, maar ze zijn er wel degelijk.

We zien (de achterkant van de doos tellen we niet

mee) 6 triangles, 7 vertices en 3 polygons. Als we

de edges gaan tellen, dan tellen we er 9. Eigenlijk

zijn het er natuurlijk 12, maar door deze polygon

indeling tellen we er 9.

In 3dsmax kan je een 3D object op verschillende

manieren vervormen. Zo kan je een vertex

verplaatsen, maar je kunt bijvoorbeeld ook een

edge verplaatsen. Vergeet niet dat als je een vertex

verplaatst, je ook gelijk de grootte van een polygon

en triangle beïnvloedt. Ook beïnvloed je de lengte

van een edge. Bij het verplaatsen van een hele

triangle of polygon beïnvloed je de lengte van

edges en verplaats je vertices. In 3dsmax werken

we veel met zogeheten modifiers. Dit zijn slimme

hulpmiddelen om een object te vervormen naar de

gewenste vorm, zonder met de hand bijvoorbeeld

edges of vertices te verplaatsen.

SAMENVATTING

Kort samengevat bestaat een 3D object uit 3

elementen: vertices, edges en triangles. Dan is

er nog de polygon, die kan bestaan uit meerdere

triangles.

3dleren.nl van Elmar Nieser is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie