het rondje met assen er in kan je het viewpoort

draaien. Dit kan ook met de middelstemuisknop

(ingedrukt houden). In combinatie met de Ctrl toets

kan je pannen. De rest van de knoppen spreken erg

voorzich. Het is aan te raden om hier even lekker

mee te gaan spelen om de feeling te pakken te

krijgen.

In het groene gedeelte vind je het ‘Command

Pannel’, deze zal je onderandere vaak gebruiken om

objecten mee aan te maken en te bewerken. Ook

vind je hier de ‘Modifiers’ om je objecten makkelijk

mee te bewerken. Het command pannel leer je

gaande de weg kennen.

In het blauwe gedeelte vind je de ‘Main Toolbar’.

Hier vind je onderandere tools voor selectie en

Snapping’. Ook deze balk zal je gaande de weg leren

kennen.

In het gele kader zijn de tools te vinden voor

keyframeanimatie. Die worden gebruik voor het

animeren van objecten.

VOORWOORD

Hetgeen in dit document beschreven is niet voor

een specifieke 3dsmax versie. Van af 3dsmax 6

tot de nieuwste van 3dsmax zitten de tools nodig

voor deze les op (of ongeveer op) dezelfde plek.

Alle termen uit 3dsmax, of andere Engelse 3D

gerelateerde termen zijn aangegeven in een

afwijkende kleur. In dit document ga ik de interface

van 3dsmax uitleggen, en de basisbeginselen

uitleggen voor het manipuleren van objecten.

DE INTERFACE

Zoals je kunt zien is de standaard interface

ingedeeld in 4 viewpoorts. Het actieve viewpoort

is altijd aangegeven met een geel kader. Leer

jezelf aan om een viewpoort te selecteren met

de rechtermuisknop. Hiermee voorkom je dat je

perongeluk een object selecteert.

In het rode gedeelte (rechtsonder) vind je de

knoppen waarmee je kunt navigeren in het actieve

viewpoort. Met het handje kan je ‘Pannen’. Hiermee

verplaats je de camera over de relatieve X en Y as.

Met het vergrootglaasje kan je ‘Zoomen’. Hiermee

kan je inzoomen en uitzoomen, dit kan ook met

het scrollwiel van de muis. Met het gradenboogje

pas je het ‘Field-of-view’ (gezichtsveld) aan, dit

werkt alleen in een viewpoort met perspectief. Met

AAN DE SLAG

Afbeelding 1.0: Snap toggle.

Afbeelding 2.0: Command pannel, tabblad create.

Afbeelding 3.0: Command pannel, tabblad modify.

AAN DE SLAG

Laten we nu eens aan de slag gaan met een

simpel voorbeeld. We gaan een massieve buis

maken, draaien, verplaatsen en schalen. En deze

doormiddel van een modifier 90° graden buigen.

We gaan beginnen met het aanzetten van snapping.

Dit doe je door op het magneetje met het 3’tje erbij

te klikken in de main toolbar (Afbeelding 1.0). Dit

zorgt ervoor dat bij het plaatsen en verplaatsen van

een object netjes naar een gridpoint wordt gesnapt.

OBJECTEN PLAATSEN

Nu gaan we een cylinder plaatsen. Dit doe je in het

command pannel bij het tabblad create (Afbeelding

2.0). Hier vind je een de meeste basisvormen om

mee te werken. In dit geval gaan we een cylinder

maken. Dus klikken we op cylinder. We willen onze

buis plaatsen op de exacte x0,y0,z0 positie. Dit doe

je door op de plek waar de zwarte gridlijnen elkaar

kruisen te klikken in het Front viewpoort, houd de

linkermuisknop ingedrukt. Vervolgens beweeg je

de muis langzaam weg van het x0,y0 punt. Nu kan

je de radius (straal) aangeven. Maak deze niet te

dik, we gaan immers een buis maken. Zodra je de

gewenste dikte hebt klik je nog een keer om deze

vast te leggen. Als je nu weer de muis beweegt, kan

je de height (lengte) aangeven. Klik nog een keer om

dit vast te leggen. Nu is je buis aangemaakt. Voor

dit voorbeeld maken de exacte maten niet heel erg

uit. Maar maak de buis ongeveer met een radius

van 10 en een height van 100. Navigeer nu met het

prespective viewpoort zodat je de buis volledig in

het zicht hebt.

WIREFRAME

Druk nu op F4. Hiermee toggle je het ‘Wireframe’.

Deze is belangrijk, want hiermee kan je zien uit

hoeveel polygons onze buis is opgebouwd. Omdat

we de cylinder gaan buigen, is het belangrijk dat

hij uit voldoende polygons is opgebouwd. We gaan

nu eerst in het command pannel naar het tabblad

modify (Afbeelding 3.0). Speel eens met het aantal

height segments en sides, en zie wat er gebeurt

in je wireframe. Zet hem uiteindelijk op waardes

waarvan jij denk dat het voldoende is om de buis

mee te buigen zonder dat hij blokkerig overkomt. Ik

noem nu expres geen exacte waarden, omdat het

belangrijk is dat je dit zelf leert inschatten. Als je

niet zeker bent maakt het niet uit. Het wordt straks

duidelijk als we de buis gaan buigen.

Afbeelding 4.0: Select and move toggle.

Afbeelding 5.0: Het transform gizmo voor het

verplaatsen.

Afbeelding 6.0: Het verplaatsen van de cylinder over

de X as met gebruik van het transform gizmo‘.

VERPLAATSEN VAN OBJECTEN

Nu gaan we onze cylinder eens proberen te

verplaatsen. Dit doen we door ‘Select and Move

aan de klikken in de main toolbar (Afbeelding 4.0

aangegeven met rood). Nu verschijnt het ‘Transform

Gizmo(Afbeelding 5.0) waarmee je het object kan

verplaatsen. Deze is zichtbaar in elk viewpoort. We

gaan nu onze buis proberen te verplaatsen over

de X as. Dit doe je door met de muis op de rode X

‘poot’ van het transform gizmo te klikken, en de

linkermuisknop ingedrukt houden. Door nu de muis

heen en weer te bewegen zal de buis over de X as

verplaatsen (Afbeelding 6.0). Omdat we snapping

hebben geactiveerd zal het object netjes van

gridpoint naar gridpoint verspringen.

Doe dit eens over elke as. En probeer het ook eens

in een ander viewpoort. Het is echt belangrijk dat

je snapt hoe de viewpoorts elk uit een andere hoek

neerkijken op je scene. Door de cylinder eens over

verschillende assen heen te bewegen zie je precies

welke kant hij op beweegt in de verschillende

viewpoorts.

Je kunt in het transform gizmo ook een op 1 van

de vlakken klikken, hiermee kan je het object

verplaatsen in twee richtingen in plaats van één.

Probeer dit ook eens in verschillende viewpoorts.

Het verplaatsen, draaien, en schalen van een object

gebeurt in principe altijd vanuit het ‘Pivot Point‘ van

het object. Het pivot point is dus het punt waar het

transform gizmo verschijnt. Je kunt het pivot point

zelf verplaatsen, maar dit zullen we nu nog niet

doen. Ook is er de mogelijkheid om aan te geven om

niet vanuit het pivot point, maar bijvoorbeeld vanuit

het midden van het object te verplaatsen, draaien,

of schalen. Dit doe je door op de knop te drukken

Use Pivot Point Center‘ (Afbeelding 4.0 aangegeven

met blauw) en de linkermuisknop ingedrukt te

houden. Nu verschijnen er andere opties. Als je

begrijpt wat je aan het doen bent, kan je hier eens

mee spelen. Anders zou ik hier niet aanzitten. Later

zal je dit misschien pas nodig hebben.

Verplaats uiteindelijk de cylinder weer naar 0,0,0.

Afbeelding 7.0: Select and rotate toggle, en select

and scale toggle.

Afbeelding 8.0: Het transform gizmo voor het

draaien.

Afbeelding 9.0: Door met de rechtermuisknop op 1

van de “Select and ....“ knoppen de drukken, kan je

alle waarden met de hand ingeven.

Afbeelding: 10.0: Het transform gizmo voor het

schalen.

DRAAIEN VAN OBJECTEN

Nu gaan we onze cylinder eens proberen te draaien.

Dit doen we door ‘Select and Rotate‘ aan de klikken

in de main toolbar (Afbeelding 7.0 aangegeven

met rood). Nu verschijnt het transform gizmo

(Afbeelding 8.0) waarmee je het object kan draaien.

Ook deze is zichtbaar in elk viewpoort.

Probeer net als bij het verplaatsen, de buis eens

rond te draaien over elke as. En wissel ook eens van

viewpoort. Activeer ook een angle snap toggle. Deze

zit naast het knopje snap toggle (Afbeelding 1.0).

Hiermee beperk je de draaimogelijkheid tot stappen

van 5 graden.

Draai uiteindelijk je buis weer in zijn originele

positie. Dit gaat het makkelijkst door met de

rechtermuisknop op select and rotate te klikken. Nu

verschijnt er een schermpje (Afbeelding 9.0). Zet de

waardes zoals in de afbeelding. Je kan dit ook met

de hand doen. Maar als je angle snap toggle niet

hebt aangezet dan kan dit heel lastig zijn.

SCHALEN VAN OBJECTEN

Het schalen van objecten gaat op dezelfde mannier

als het verplaatsen en draaien. Klik dus op ‘Select

and Scale(Afbeelding 7.0 aangegeven met blauw),

en speel net als eerder met het schalen. Het

transform gizmo voor het schalen (Afbeelding 10.0),

kent ook weer veel overeenkomsten met de andere

transform gismos.

Schaal uiteindelijk je buis weer naar zijn orginele

formaat. Ook dit kan het makkelijkst met de

rechtermuisknop.

DE BEND MODIFIER

Nu gaan we de buis buigen doormiddel van de

Bend‘ modifier. Zoek de bend modifier op in het

uitklapmenu ‘Modifier List‘. Zodra je hem aanklikt

verschijnt hij in je ‘Modifier Stack(Afbeelding 11.0

aangegeven met rood).

Zet nu de angle op 90. Als het goed is, is je buis nu

90 graden gebogen. Speel eens een beetje met de

rest van de instellingen en zie wat er gebeurt.

Als je nu in de modifier stack op cylinder klikt, kan je

het aantal height segments verhogen en verlagen.

Zet hem maar eens op 3. De buiging is nu veel

blokkeriger dan als je hem op 20 zet (Afbeelding

12.0).

SAMENVATTING

We hebben nu een object gemaakt, verplaatst,

gedraaid, en gemanipuleerd met behulp van de

bend modifier. Ga gerust nog even verder en

probeer ook eens een andere modifier zoals skew.

Probeer de modifiers ook eens op een sphere (bal)

of een torus (ring). Zodra je dit gedeelde volledig

onder de knie hebt ben je gereed om verder te gaan

met bijvoorbeeld polymoddeling. En dan begint het

eigenlijk leuk te worden!

Afbeelding 11.0: De modifier stack aangegeven met

rood, met daar in de bend modifier.

Afbeelding 12.0: Een cylinder met 20 height

segments en met de bend modifier gebogen.

3dleren.nl van Elmar Nieser is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie